Eerste NIEUWS inmiddels uitgevoerde projecten Nederland

In aanvulling op ons eerder artikel waarin wij een impressie geven van de trainingen van groepen die in Nederland al hun adviesaanvragen hebben ingediend en het proces van ondersteuning van hun projectplannen hebben gestart, presenteren wij het eerste nieuws over twee groepen die hun project gestart hebben en hun activiteiten in Nederland uitgoeverd hebben.

 

Twee evenementen geslaagd: het Poëzie-evenement en Keti Koti in Almere!
Eind juni 2019 zijn de eerste twee projecten uitgevoerd die ondersteuning en advies hebben gevraagd bij het project ‘Together We Will Stand’ van Stichting Ocan.
Stichting SAAM heeft bij het project ‘Together We Will Stand’ advies gevraagd, voor het meekijken met hun projectplan. Stichting ‘Comité 30 juni -1 juli Almere’ heeft ondersteuning gekregen bij het schrijven van hun projectplan, naast dat de voorzitter van het comité de workshop ‘Van projectidee naar projectplan’ heeft bijgewoond.
Stichting Ocan en de adviseurs van 'Together We Will Stand' feliciteren stichting SAAM en Stichting ‘Comité 30 juni-1juni Almere’ met hun geslaagde evenementen. Hieronder korte verslagen van de evenementen van deze twee organisaties.
Poëziemiddag ‘Dichterbij Oost & West’
Op zaterdag 29 juni 2019 heeft de stichting SAAM een poëzie-evenement georganiseerd, getiteld ‘Dichterbij Oost & West’. Doel van het evenement was door middel van poëzie, muziek en schilderkunst de bezoekers kennis te laten maken met een deel van het culturele erfgoed van Caribisch Nederland en de mogelijkheid te bieden hun kennis op dit gebied te verbreden of te verdiepen.
Het was een geslaagde middag waarop verschillende Caribische en Nederlandse dichters hun gedichten ten gehore hebben gebracht. Aanwezig waren de dichters Rienaysa Lamp-Antonia, Frida Domacassé, Rinske Kegel en Nadine van Maasakker-Robertus. Het was een afwisselend programma, zowel educatief, cultureel als recreatief, waarbij de geschiedenis van de poëzie de rode draad vormde. Deze geschiedenis van de Caribische poëzie werd door de heer Michiel van Kempen op een zeer enthousiaste en gedreven manier naar voren gebracht. Zijn presentatie werd afgewisseld met voordrachten, met Caribische muziek door het duo Luis Santana & Eric Ignatia en er was een schilderijexpositie van o.a. Elda Janzen, Win Pol en Ine Jacobs. Daarnaast een speciale dank voor de vrijwilligers van PcN, Agatha en Rien en van SAAM, Julaika, Peter, Maria, Henri, Aish en Naiky, die zich hebben ingezet voor deze activiteit.
Het aanwezige publiek vond het duidelijk een zeer geslaagde middag. De algemene mening die werd gehoord was dat de middag inhoudelijk zeer goed was en dat stichting SAAM door moet gaan met organiseren van dergelijke poëziemiddagen.
Het bestuur van stichting SAAM wil alle vrijwilligers bedanken. Door hun enthousiasme en inzet werd het een super geslaagde dag! Speciale dank aan: vrijwilligers van PcN, Agatha en Rien en SAAM Julaika, Peter, Maria, Henri, Aish en Naiky.
Stichting SAAM Poëziemiddag Dichterbij Oost & West Nijmegen Ocan Caribisch Decade   Stichting SAAM Poëziemiddag Dichterbij Oost & West Nijmegen Ocan Caribisch Decade
Doelstelling stichting SAAM
De middag past in de doelstelling van de stichting SAAM. De naam SAAM staat voor Ayera, Awe i Mañan (Gisteren, vandaag en morgen). De doelstelling is het bevorderen van het bewustwordingsproces van eenieder over zichzelf en in relatie tot een ander, onder meer door elkaars verleden beter te leren kennen, waardoor we elkaar beter leren begrijpen en samen kunnen kijken hoe de toekomst verder vorm en inhoud te geven.
 
Keti Koti Almere 2019
Het is de stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’ gelukt om voor het eerst in Almere de nationale herdenkingsdag, bekend als ‘Keti Koti’, te organiseren. Doel van het evenement was het vergroten van de bewustwording van de gezamenlijke geschiedenis die Nederland en het Caribisch gebied delen en het herdenken ervan in Almere. Dit werd gedaan door educatieve en culturele activiteiten en door onderlinge discussies over de invloed van deze gedeelde geschiedenis in de hedendaagse samenleving.
De Keti Koti was een driedaags evenement, dat van start is gegaan op vrijdag 21 juni met de opvoering van “Plantage Strubbelingen 1862”. Een toneelstuk over het leven op een slavenplantage in het jaar 1862 bij de aankondiging van de officiële afschaffing van de trans-Atlantische slavernij.
Zondag 30 juni werd bij de officiële herdenking stilgestaan bij de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij met toespraken van onder andere de burgemeester van Almere, de heer Franc Weerwind, en de directeur van NiNsee, Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, de heer Urwin Vyent.
Hierna was er het feestelijke deel van de dag. Die begon met de kleurrijke diversiteitsparade door het centrum van Almere. Aan deze diversiteitsparade hebben veel kinderen deelgenomen. Het feestelijke gedeelte werd afgesloten met het Keti Koti festival Almere met optredens van diverse artiesten.
De dag erna, op maandag 1 juli 2019, werd het evenement afgesloten met een dialoogopstelling en daarna een diner. Op basis van stellingen is men met elkaar in dialoog gegaan over de invloeden van het verleden op het heden. De uitkomst van de dialoog is gedeeld met de gemeenteraad van Almere.
De coördinatrice van Keti Koti Almere, mevrouw Anneke Dalgar, kijkt zeer tevreden terug naar de behaalde resultaten van het evenement.
‘We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Keti Koti Almere 2019, wat nu al verwachtingen voor volgend jaar oproept! Het effect wat beoogd was is zeker bereikt: ‘bewustwording bij het grote publiek’. Er is ook een behoefte geuit naar meer kennis over dit onderwerp. Comité 30 juni-1 juli Almere is nu druk bezig een jaarprogramma op te stellen’.
St Comite 30 juni 1 juli  Almere Keti Koti Ocan Caribisch Decade    St Comite 30 juni 1 juli  Almere Keti Koti Ocan Caribisch Decade
Doelstelling De Stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’
De Stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’ is opgericht op 22 november 2018 en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en de bewustwording omtrent het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden. Daarin staan de woorden verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid en verrijking centraal.
Het Comité wil middels educatie, onderlinge uitwisseling en overige activiteiten de Almeerse bevolking aansporen het gesprek met elkaar aan te gaan.
Keti Koti betekent verbroken ketenen, maar het Comité wil juist ketenen van verbroedering smeden door brede publieksvoorlichting, herdenking en viering.
Het motto van Stichting Comité 30 juni- 1 juli Almere is ”Verbondenheid in diversiteit”.

 

 

Twee evenementen geslaagd: het Poëzie-evenement en Keti Koti in Almere!

 

Eind juni 2019 zijn de eerste twee projecten uitgevoerd die ondersteuning en advies hebben gevraagd bij het project ‘Together We Will Stand’ van Stichting Ocan.

Stichting SAAM heeft bij het project ‘Together We Will Stand’ advies gevraagd, voor het meekijken met hun projectplan. Stichting ‘Comité 30 juni -1 juli Almere’ heeft ondersteuning gekregen bij het schrijven van hun projectplan, naast dat de voorzitter van het comité de workshop ‘Van projectidee naar projectplan’ heeft bijgewoond.

Stichting Ocan en de adviseurs van 'Together We Will Stand' feliciteren stichting SAAM en Stichting ‘Comité 30 juni-1juni Almere’ met hun geslaagde evenementen. Hieronder korte verslagen van de evenementen van deze twee organisaties.

Poëziemiddag ‘Dichterbij Oost & West’

Op zaterdag 29 juni 2019 heeft de stichting SAAM een poëzie-evenement georganiseerd, getiteld ‘Dichterbij Oost & West’. Doel van het evenement was door middel van poëzie, muziek en schilderkunst de bezoekers kennis te laten maken met een deel van het culturele erfgoed van Caribisch Nederland en de mogelijkheid te bieden hun kennis op dit gebied te verbreden of te verdiepen.

Het was een geslaagde middag waarop verschillende Caribische en Nederlandse dichters hun gedichten ten gehore hebben gebracht. Aanwezig waren de dichters Rienaysa Lamp-Antonia, Frida Domacassé, Rinske Kegel en Nadine van Maasakker-Robertus. Het was een afwisselend programma, zowel educatief, cultureel als recreatief, waarbij de geschiedenis van de poëzie de rode draad vormde. Deze geschiedenis van de Caribische poëzie werd door de heer Michiel van Kempen op een zeer enthousiaste en gedreven manier naar voren gebracht. Zijn presentatie werd afgewisseld met voordrachten, met Caribische muziek door het duo Luis Santana & Eric Ignatia en er was een schilderijexpositie van o.a. Elda Janzen, Win Pol en Ine Jacobs. Daarnaast een speciale dank voor de vrijwilligers van PcN, Agatha en Rien en van SAAM, Julaika, Peter, Maria, Henri, Aish en Naiky, die zich hebben ingezet voor deze activiteit.

Het aanwezige publiek vond het duidelijk een zeer geslaagde middag. De algemene mening die werd gehoord was dat de middag inhoudelijk zeer goed was en dat stichting SAAM door moet gaan met organiseren van dergelijke poëziemiddagen.

Het bestuur van stichting SAAM wil alle vrijwilligers bedanken. Door hun enthousiasme en inzet werd het een super geslaagde dag! Speciale dank aan: vrijwilligers van PcN, Agatha en Rien en SAAM Julaika, Peter, Maria, Henri, Aish en Naiky.

Stichting SAAM Poëziemiddag Dichterbij Oost & West Nijmegen Ocan Caribisch Decade   Stichting SAAM Poëziemiddag Dichterbij Oost & West Nijmegen Ocan Caribisch Decade

Doelstelling stichting SAAM

De middag past in de doelstelling van de stichting SAAM. De naam SAAM staat voor Ayera, Awe i Mañan (Gisteren, vandaag en morgen). De doelstelling is het bevorderen van het bewustwordingsproces van eenieder over zichzelf en in relatie tot een ander, onder meer door elkaars verleden beter te leren kennen, waardoor we elkaar beter leren begrijpen en samen kunnen kijken hoe de toekomst verder vorm en inhoud te geven.

 

Keti Koti Almere 2019

Het is de stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’ gelukt om voor het eerst in Almere de nationale herdenkingsdag, bekend als ‘Keti Koti’, te organiseren. Doel van het evenement was het vergroten van de bewustwording van de gezamenlijke geschiedenis die Nederland en het Caribisch gebied delen en het herdenken ervan in Almere. Dit werd gedaan door educatieve en culturele activiteiten en door onderlinge discussies over de invloed van deze gedeelde geschiedenis in de hedendaagse samenleving.

De Keti Koti was een driedaags evenement, dat van start is gegaan op vrijdag 21 juni met de opvoering van “Plantage Strubbelingen 1862”. Een toneelstuk over het leven op een slavenplantage in het jaar 1862 bij de aankondiging van de officiële afschaffing van de trans-Atlantische slavernij.

Zondag 30 juni werd bij de officiële herdenking stilgestaan bij de afschaffing van de trans-Atlantische slavernij met toespraken van onder andere de burgemeester van Almere, de heer Franc Weerwind, en de directeur van NiNsee, Nationaal Instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis, de heer Urwin Vyent.

Hierna was er het feestelijke deel van de dag. Die begon met de kleurrijke diversiteitsparade door het centrum van Almere. Aan deze diversiteitsparade hebben veel kinderen deelgenomen. Het feestelijke gedeelte werd afgesloten met het Keti Koti festival Almere met optredens van diverse artiesten.

De dag erna, op maandag 1 juli 2019, werd het evenement afgesloten met een dialoogopstelling en daarna een diner. Op basis van stellingen is men met elkaar in dialoog gegaan over de invloeden van het verleden op het heden. De uitkomst van de dialoog is gedeeld met de gemeenteraad van Almere.

De coördinatrice van Keti Koti Almere, mevrouw Anneke Dalgar, kijkt zeer tevreden terug naar de behaalde resultaten van het evenement.

‘We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde Keti Koti Almere 2019, wat nu al verwachtingen voor volgend jaar oproept! Het effect wat beoogd was is zeker bereikt: ‘bewustwording bij het grote publiek’. Er is ook een behoefte geuit naar meer kennis over dit onderwerp. Comité 30 juni-1 juli Almere is nu druk bezig een jaarprogramma op te stellen’.

St Comite 30 juni 1 juli  Almere Keti Koti Ocan Caribisch Decade    St Comite 30 juni 1 juli  Almere Keti Koti Ocan Caribisch Decade

 

Doelstelling De Stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’

De Stichting ‘Comité 30 juni-1 juli Almere’ is opgericht op 22 november 2018 en heeft als doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de kennis en de bewustwording omtrent het Nederlandse koloniale- en slavernijverleden. Daarin staan de woorden verbinding, vrijheid, gelijkwaardigheid en verrijking centraal.
Het Comité wil middels educatie, onderlinge uitwisseling en overige activiteiten de Almeerse bevolking aansporen het gesprek met elkaar aan te gaan.
Keti Koti betekent verbroken ketenen, maar het Comité wil juist ketenen van verbroedering smeden door brede publieksvoorlichting, herdenking en viering.
Het motto van Stichting Comité 30 juni- 1 juli Almere is ”Verbondenheid in diversiteit”.